Tietosuojaseloste

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Keitä olemme

Verkkokauppamme sijaitsee osoitteessa: https://www.saloniemenjuustola.fi ja tilapuotimme sijaitsee Laitilassa osoitteessa Salorannantie 166. Yrityksemme nimi on t:mi Saloniemi Riitta Raakel ja sen Y-tunnus on 1521055-3. Myymme omalla tilallamme kasvaneiden eläinten luomu tuotteita. Tietosuoja-asioista vastaa Riitta Saloniemi puh. 040 557 3544.

Rekisterin nimi

Saloniemenjuustola.fi asiakas-, tilaus-, laskutus-, ja markkinointitietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Noudatamme henkilötietojen suhteen seuraavia vaatimuksia:

 • niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”);
 • ne on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla; myöhempää käsittelyä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ei katsota 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteensopimattomaksi alkuperäisten tarkoitusten kanssa (”käyttötarkoitussidonnaisuus”);
 • henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”)
 • henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”)
 • ne on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten; henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoja käsitellään ainoastaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellyttäen, että tässä asetuksessa vaaditut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on pantu täytäntöön rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi (”säilytyksen rajoittaminen”);
 • niitä on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö raportointi- ja tilastollisiin tarkoituksiin. Saloniemenjuustola.fi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta koskaan ulkopuolisille tahoille.

Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään vain ja ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. Yhteydenottokaavakkeen täyttäneiden tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu muutamasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

 • Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.
 • Laskutusosoite ja muut laskutustiedot
 • Mahdollinen suostumus lähettää uutiskirjeitä.
 • Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
 • Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai toive tilauksen toimitusajasta

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän niin pyytäessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita palveluntarjoajillamme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy verkkosivuillamme, tekee tilauksen tai tilaa uutiskirjeen. Asiakassuhde voidaan aloittaa myös asiakkaan pyynnöstä vaikka puhelinkeskustelun perusteella.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) järjestelmästä.

Käyttämämme anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/

Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en

Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Evästeet

Käytämme monen muun tavoin sivustollaan evästeitä. Eväste on pikkuriikkinen, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota käytetään kävijäliikenteen seuraamiseen, palvelun laadun parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käytämme evästeitä ainoastaan tilastollisesti, ja evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät voi kuljettaa viruksia. On hyvä huomioida, että evästeiden käyttö on niin vakiintunut käytäntö, että osa verkkosivujen ominaisuuksista saattaa toimia puutteellisesti, jos evästeitä ei ole hyväksytty selaimen asetuksissa. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois käytöstä internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen voi kuitenkin vaikuttaa verkkokaupan asianmukaiseen toimintaan.

Evästeiden avulla saatamme kohdentaa mainontaamme ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, millä kauppamme sivuilla olet vieraillut. Evästeiden avulla saamiemme yleisten tietojen avulla voimme myös analysoida sekä kehittää sivustoamme ja palveluamme.

Pystyäksemme kehittämään verkkosivustoa sekä kohdentamaan mainontaamme käytämme palveluntarjoajia, jotka puolestaan myös käyttävät evästeitä. Evästeisiin kerätty tieto on kuitenkin anonyymia eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Kaupassamme käytetään sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen. Pysyvät evästeet tallentuvat pidemmäksi ajaksi. Voit aina katsoa selaimesi asetuksista mitä evästeitä laitteellesi on tallennettu ja milloin ne vanhenevat.

Tilastojen keräämiseen käytämme tilastointityökalua Google Analytics, joka käyttää evästeitä ja verkkojäljitteitä.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden tallentamisen selaimesi avulla.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erikseen myönnettyjä erityiskäyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset hoidetaan säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Muita rekistereitä

 • Asiakkaiden maksuhyvitysten tilitiedot, joita tarvitsemme vain erikoistilanteissa. Rekisteri mahdollistaa maksuhyvitysten tekemisen tilanteissa, joissa jostain syystä emme pysty hyvittämään suoritusta maksupalveluntarjoajan palveun kautta
 • Valmiiksi maksettujen ja kuitattujen noutotilausten rekisteri. Rekisteriä pidetään noutotilausten luovuttamisen nopeuttamiseksi
 • Ulkoisen noutovaraston tilausvahvistusten rekisteri. Rekisteriä pidetään noutotilausten käsittelyn nopeuttamiseksi

Siinä se. Toimimme aina lakien ja asetusten mukaan. Ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta kaikki tiedot pysyvät tallessa ja niitä käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne meille ovat päätyneet.

Scroll to Top